Menu

LAATUJÄRJESTELMÄ

 

Dynniq Finland Oy noudattaa toiminnassaan laatujärjestelmä-
standardia ISO 9001:2000 ja ympäristöjärjestelmästandardia ISO 14001:2004. Det Norske Veritas (DNV) on sertifioinut yhdeksi integroidun toimintajärjestelmän 10.1.2005. Laatujärjestelmämme kattaa seuraavat toiminnot ja palvelut: ulkovalaistuksien ja sähköverkkojen rakentaminen ja huolto. Liikennevalojen, liikenne- turvallisuus- ja telejärjestelmien sekä laitteiden toimittaminen ja huolto. Teollisuus- ja rakennussähköasennukset. Valaistus- ja sähkösuunnittelu.

 

 

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

 

Dynniq Finland Oy:n toimintapolitiikka asettaa perustan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioiden kehittämiselle. Yrityksen johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet laadun, ympäristön hallinnan ja turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen sekä noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, viranomaisten määräyksiä ja sähköalan yleisiä ohjeita.

 

 

Laatu

 

 

Kaikessa toiminnassa pyrimme täyttämään asiakkaidemme odotukset ja vaatimukset sekä liiketoiminnan harjoittamisesta tehdyt yhteistyösopimukset. Käytännössä tämä tarkoittaa työn toteuttamista sopimuksen ja suunnitelmien mukaisesti, virheettömästi ja sovitussa aikataulussa. Lisäksi toiminnan tulee täyttää yrityksen omat työlle asetetut vaatimukset.

 

 

Ympäristö

 

 

Yrityksemme tuottamissa palveluissa edistämme kestävän kehityksen periaatteita. Kaikessa toiminnassamme pyrimme ympäristöön kohdistuvien haittavaikutusten vähentämiseen ja energiatehokkuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa työmaalla syntyvien jätteiden keräystä, lajittelua ja kierrättämistä sekä ongelmajätteiden asianmukaista käsittelyä. Työmaatoiminnassa otetaan huomioon ympäristön erityisvaatimukset.

 

Yrityksemme johto vastaa siitä, että toimintaperiaatteemme, tavoitteemme ja niiden käytännön toteutus on selvitetty koko henkilökunnalle. Johto arvioi säännöllisesti johdon katselmuksissa näiden tavoitteiden toteutumista ja uudistaa laatu- ja ympäristötavoitteita Lisäksi johto huolehtii siitä, että henkilö-
kunnalla on henkiset ja aineelliset edellytykset työskennellä laatu-, ympäristö- ja turvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilöstön osaamisen pyrimme varmistamaan henkilöstön jatkuvalla koulutuksella ja tehokkaalla tiedonkululla.